Menu
Träffa oss!
Mot nya höjder

Swedavia

— Konceptutveckling och produktion av intern- och kundtidningar

Åkesson & Curry har tagit fram den statliga flygplatshållaren Swedavias prisbelönta interntidning Swedavia Magazine. Därutöver producerar vi bland annat film och artiklar till intranätet. Vi har även utvecklat ledarstöd, i form
av verktyg för kommunikativt ledarskap, för alla koncernens chefer.

I syfte att hjälpa Arlanda och Bromma flygplats att föra en dialog med de boende runt flygplatserna har vi tagit fram magasinen Nya Arlanda och Cityflygplatsen, som distribueras i flygplatsernas närområde. Åkesson & Curry står för såväl koncept som produktion av båda tidningarna.

Vill du veta mer om vad vi gör för Swedavia

Kontakta vår kundansvarige Karin Almcrantz