Menu
Träffa oss!
Dialog av stål

Ovako

— Internkommunikation i flera kanaler

  • Filmproduktion.
  • Konceptutveckling och produktion av nya medarbetartidningen Solid.
  • Löpande skribentstöd för intranät.
  • Utveckling och produktion av ledarkommunikation.

Internationella stålbolaget Ovako anlitar Åkesson & Curry för konceptutveckling av nya kommunikationskanaler samt produktion av innehåll till befintliga, interna kanaler. Uppdraget är att genom tillgänglig, relevant och intresseväckande redaktionell kommunikation bidra till att förstärka Ovakos vision och företagskultur, samt att stödja företagets chefer i sitt ledarskap.

Vill du veta mer om vad vi gör för Ovako?

Kontakta vår kundansvarige Sara Marczak