Menu
Träffa oss!
En tidning, sex länder – ett NCC

NCC

— Konceptutveckling och editionshantering av interntidning

Åkesson & Curry anlitades av NCC för att ta fram ett nytt koncept för koncernens internkommunikation. Uppdraget var att bygga goda ambassadörer internt genom att öka känslan av gemenskap, stolthet och delaktighet över såväl nations- som affärsområdesgränser.

Resultatet blev koncept och form för det nya medarbetarmagasinet Beyond Construction, som ges ut på sju språk i sex länder. Åkesson & Curry svarar även för löpande editionshantering, översättning och tryck.

Vill du veta mer om vad vi gör för NCC

Kontakta vår kundansvarige Sara Marczak