Menu
Träffa oss!
Storytelling som stärker landsbygden

Landshypotek Bank

— Koncept och produktion av redaktionellt nyhetsbrev

Landshypotek Bank är en av Sveriges tio största banker. Banken är medlemsägd och överskottet går tillbaka till jord- och skogsbruket.
Åkesson & Curry fick i uppdrag att hjälpa Landshypotek Bank att stärka den långsiktiga relationen till bankens sparare. Resultatet av konceptutvecklingen blev ett inspirerande nyhetsbrev med redaktionellt material.

Åkesson & Curry står för den löpande produktionen av Ett brev för ett rikare liv på landet, som kommer ut fyra gånger per år. Innehållet planeras och tas fram utifrån målgruppens intressen. Syftet är att stärka varumärket Landshypotek Bank genom att lyfta fram det goda livet på svensk landsbygd samt berätta om medlemmarnas verksamhet.

Vill du veta mer om vad vi gör för Landshypotek Bank?

Kontakta vår kundansvarige Ulrika Häggroth