Menu
Träffa oss!

Om oss

Åkesson & Curry etablerades som kommunikationsbyrå 1998, långt innan Content marketing myntades som begrepp. Vår övertygelse är att det redaktionella tilltalet är en överlägsen form för distribuerad kommunikation, oavsett kanal.

Vi brukar kallas för ”Den stora lilla byrån”: Vi har den stora byråns stabila produktionsprocesser, strategiska kompetens samt kapacitet att genomföra projekt i flera kanaler. Samtidigt har vi den lilla byråns fördelar med nära relationer till våra kunder och en flexibel organisation.

Så säger våra kunder