Vi har flyttat!

Åkesson & Curry är numera en del av Chimney.
Välkommen att kontakta oss!

Bo Thorp

BO THORP

Business Area Director
bo.thorp@chimneygroup.com
070 206 89 40

KARIN ALMCRANTZ

Operativ Chef
karin.almcrantz@chimneygroup.com
070 375 79 71
Besök Chimney Group